KLPs arbeidslivs-rapport

Arbeidslivsrapporten har som mål å sette søkelys på viktige tema innen arbeidsliv. I årets rapport ser vi spesielt på hvordan arbeidsglede kan bidra til å holde folk lengre i jobb.

KLPs Arbeidslivsrapport

Arbeidslivsrapporten har som mål å sette søkelys på viktige tema innen arbeidsliv. I årets rapport ser vi spesielt på hvordan arbeidsglede kan bidra til å holde folk lengre i jobb.

Sleeve

Hvordan løse utfordringene med bemanning i kommune-og helsesektoren?

Antall årsverk i kommunesektoren må øke med over 45.000 frem mot 2031

For fylkeskommunen er tilsvarende tall 63,5.

For helseforetak 63,1.

Forventet avgang for en 50-årig kommuneansatt er 62,5 år.

For de med ordinær aldersgrense på 70 år, er forventet pensjoneringsalder nesten to år høyere for menn enn for kvinner

Hvis ansatte i pleieyrker står i arbeid kun ett år til før de går av med pensjon, vil det tilsvare 6000-7000 stillinger frem til 2035.

Det øker sjansen for at de blir, og at det blir lenger i jobb før de går av med pensjon. Det er god økonomi for arbeidsgiveren, for den ansatte, og for samfunnet som vil ha enda større behov for disse tjenestene i tiden fremover.

Facial expression, Hairstyle, Sleeve, Smile, Happy, Gesture, Finger, Elbow

Det blir derfor enda viktigere enn før at de ansatte har det bra på jobb.

Slik får vi det bra på jobb i alle aldere

Har du det bra på jobb yrkeslivet, står du også lenger i jobb, ifølge arbeidslivsforsker.

På Lund universitet helt sør i Sverige møter vi arbeidslivsforsker og professor Kerstin Nilsson. Nilsson har utviklet en modell ved navn Swage-modellen, som gir arbeidsgivere en metodisk tilnærming til hvordan de skal lykkes med å bevare de ansatte i jobb lengst mulig. Denne modellen er basert på forskning innenfor et bredt spekter av fagområder og brukes blant annet av svenske kommuner i dag.

– Modellen tar opp i seg kompleksiteten i arbeidslivet og det å ha et friskt og holdbart arbeidsliv gjennom hele livet. Den forsøker å fange de ulike sidene ved hva som påvirker arbeidslivet, hvor attraktiv den enkelte er som arbeidstager og hva man trenger å gjøre på individ-, organisasjon-, bedrifts- og samfunnsnivå, sier Nilsson.

Enkelt oppsummert består modellen av ni områder som må være tilstede for å ha et godt arbeidsliv i ulike aldre.

Og det som skjer gjennom arbeidslivsreisen har betydning for når du går av med pensjon. Gjennom den må man kanskje fylle på med ytterligere kompetanse, for eksempel.

– Alt påvirker hvor lenge man kan jobbe.

Påvirker pensjoneringsalder

Nilsson sier også at «sjekklisten» må tilpasses arbeidsplassen. Er det en fysisk tung arbeidsplass med mange løft og belastninger, sier hun at det kanskje er det som har mest betydning.

– Kanskje får noen en arbeidsskade av å løfte noe tungt? Da skjer det jo noe. Arbeidslivsløpet forandres, og det er kanskje et behov for å omskolere seg allerede der?

Disse 9 områdene påvirker om du har et godt arbeidsliv eller ikke

Swage-modellen

Privatøkonomi

5. Økonomi, inkludert muligheten til å forsørge deg og familien din, bokostnader, reiser og så videre

Human body

1. Helsen din

2. Det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, inkludert risiko for kroppslig slitasje

3. Det psykiske arbeidsmiljøet, inkludert risiko for stress og utbrenthet, men også ting som trusler

4. Arbeidstid, arbeidstempo og mulighet for restitusjon

Personal computer, Output device, Laptop, Comfort, Gesture, Sharing, Netbook

Helseeffekter av arbeidsmiljøet

Utførelse av oppgaver og aktiviteter på jobb

8. Din motivasjon for å utføre arbeidsoppgavene og opplevelse av mestring

9. Din kompetanse og evne til å utføre arbeidsoppgavene og betydning av utvikling

Human body, Head, Hand, Arm, Shoulder, Leg, Elbow, Gesture, Sleeve, Happy

6. Det sosiale miljøet ditt i privatlivet, inkludert venner og familie

7. Det sosiale miljøet på arbeidsplassen, inkludert ledelse og medbestemmelse, men også diskriminering

People in nature, Human body, Hand, Arm, Comfort, Sharing, Happy, Gesture, Finger

Relasjoner, sosial støtte og fellesskap

Mennesker i ulike livs- og arbeidslivsfaser har ulike behov for å ha det bra på jobb

Vi har pratet med noen av de flinke folka som jobber i kommune- og helse-Norge

Frem til 2021 hadde brannmenn plikt til å fratre ved fylte 60 år. Som brannmann er det grenser for hvor lenge man har fysikken til å utføre jobben som kreves, men mange sliter også av de psykiske påkjenningene. Da er det opp til lederen å tilpasse arbeidsoppgavene slik at brannmannen kan fortsette i yrket

High-visibility clothing, Motor vehicle, Workwear, Firefighter

Deltidsbrannmannen Erlend er helt avhengig av støtten og hjelpen han får fra kollegaene sine

Forventet pensjoneringsalder for kvinner i kommune-Norge er 62,2 år, men barne- og ungdomsarbeider Bodil Van den Branden har ingen planer om å slutte.

64-åringen stortrives på jobb, og akter å holde hjulene i gang i mange flere år.

Public space, Outerwear, Smile, Jacket

Barne- og ungdomsarbeideren Bodil er glad for innflytelsen hun har på arbeidsplassen

Kun 3,2 prosent av ingeniørstudentene ønsker seg jobb i kommunal sektor, viser en studentundersøkelse fra NITO. Markus Horringmoe har gått mot strømmen. For tre år siden fikk han jobb i Narvik vann, og stortrives med valget.

Jeg tror det private næringslivet kan lære litt av kommunene når det gjelder å tilrettelegge for ansattes behov, sier ingeniøren.

Flash photography, Smile, Muscle, Sleeve, Orange, Happy, Workwear

Ingeniøren Markus verdsetter fleksibiliteten han fikk i kommunen

Kommunene har utfordringer på løpende bånd med økte krav, behov og forventninger fra innbyggere, myndigheter, folkevalgte og ansatte.

Det utfordrer også rollen som leder i kommunene

Smile, Sky, Eye, Sleeve, Standing, Happy, Travel, Leisure

Mellomlederen May mener det er viktig å både få og gi tillitt

Kommunen kjemper om de samme folka

I landets 356 kommuner er det en daglig kamp om arbeidskraften. De mangler kvalifiserte folk til mange viktige arbeidsoppgaver. Det gjør noe med prioriteringene.

Les hele saken

Human body, Liquid, Gesture, Font

Les hele arbeidslivsrapporten

Denne artikkelen inneholder bare en del av sakene vi har skrevet til Arbeidslivsrapporten for 2023. I pdf-versjonen kan du lese flere saker og se tallmaterialet som ligger til grunn for rapporten.